Kan ett barn börja träna?

Kan man vara för ung för att börja träna kickboxning? Svaret blir absolut inte. Det är nästan bara en klar fördel om ett barn börjar så tidigt som möjligt. De börjar att lära sig grunderna Ju tidigare ju desto bättre. Det är aldrig fel att lära ut ett barn till självförsvar. De får bättre kontroll på sin kropp och de lär behärska situationer mycket bättre än ett barn som inte tränar. Tålamod och kondition är också en träning de får ta del utav.

Träningen för ett barn är allsidig. Kondition, styrka och motoriken utvecklas vilket i sin tur anpassar barnens mognad på ett bra och lekfullt sätt. Barnen lär sig att fokusera, skydda sig från sparkar och slag. De lär sig falla på ett sätt utan att de skadar sig. Ett barn lär sig först grundtekniken och de tränas individuellt. Vilket gör att de lär sig i sin egen takt. De får känna efter hur det går.

En sport är aldrig billig att utföra. Utrustning behövs och en medlemsavgift ska betalas. Låt barnet vara delaktig i det. Det är viktigt att de får veta vad det kostar. Prata med barnet om vad de får för pengarna. För som vi flesta vet så kan ett barn först vilja göra något men efter ett tag så vill de sluta. Då är det viktigt för barnet att veta vad han eller hon faktiskt har investerat. Ett barn investerar en hel del i föreningen. Deras medlemsavgifter går till mycket som vi andra inte ens tänker på. Det är inget viktigt i sig att veta men det kan vara intressant för barnet att veta vad de faktiskt betalar för.

Förklara för barnet vilka regler som gäller. Vilket ansvar dom har. Som förälder kan man tycka att det är för mycket ansvar för ett barn att ha på sina axlar men det är viktigt för dom att få veta. För hur små de än är så har även dom ett ansvar.